1. Kevytveneet

 • Satamassa säilytettävien kevytveneiden on oltava TaPSin rekisterissä ja niistä on maksettava hallituksen määrittelemä venepaikkamaksu. Venepaikka velvoittaa myös osallistumaan sataman vartiointiin.
 • Juniorijäsenet on vapautettu sekä venepaikkamaksusta että vartioinnista, mutta veneet on ilmoitettava seuran rekisteriin.
 • Maksun suorittaneet saavat venepaikkatarran, mikä on liimattava näkyvälle paikalle veneeseen. Myös juniorijäsenet saavat tarran veneisiinsä.
 • Kevytveneet on säilytettävä niille osoite tulla alueella. Tämä alue on pidettävänä vapaana muusta käytöstä.

2. Satamapaikat

 • Satamapaikan saaminen edellyttää, että vene on TaPSin rekisterissä ja katsastettu.
 • Satamapaikka velvoittaa omistajaa osallistumaan sataman vartiointiin.
 • Vakiopaikkoja ei ole, vaan satamakapteeni voi osoittaa uuden paikan, mikäli paikkojen saaminen tehokkaaseen käyttöön sitä edellyttää.

3. Veneiden yhteislasku

 • Jos veneenomistajan ostaa seuralta satamapalvelut, on veneenomistajan oltava mukana veneen laskussa. Turvallisuus- ja vastuukysymysten vuoksi yhtään venettä ei lasketa seuran toimesta.
 • Veneen omistajan ollessa estynyt, on hänen valtuutettava joku hoitamaan lasku puolestaan.
 • Veneenomistaja antaa luvan veneensä nostoon ja vastaa nostosta. Veneessä on oltava vakuutus, joka kattaa mahdolliset nostossa tapahtuvat vahingot. seuran vakuutukset eivät kata näitä vahinkoja.
 • Jos venettä ei voi laskea yhteislaskussa, voidaan se satamakapteenin suostumuksella jättää maihin ja siirtää siten, ettei se haittaa laskun etenemistä.
  • Veneenomistajan on oltava paikalla siirrossa sekä laskettava veneensä omalla kustannuksellaan kesäkuun loppuun mennessä.
  • Heinäkuussa rannalla ei saa olla telakoituja veneitä.
 • Veneenomistaja on velvollinen siivoamaan keväthuollossa tulleet roskat ja jätteet

4. Kevään pukkitalkoot

 • Seura järjestää auton kuljettamaan pukit telakointipaikoilta yhteissäilytykseen.
 • Jotta kaikki pukit sopisivat käyttävissä olevalle alueelle, on pukkien oltava kokoonpan-tavia siten, että niiden pystytolpat saa kaadettua tai irrotettua.
 • Pukkeihin on selvästi merkittävä pysyvällä tavalla veneen omistajan nimi.

5. Mastonosturi

 • Mastonosturi on tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön.
 • Mastonosturiin kiipeäminen edellyttää aina turvavaljaiden käyttöä.
 • Vinssiä ja turvavaljaita säilytetään mastonosturin juuressa lukitussa laatikossa, minne ne on myös käytön jälkeen palautettava.
 • Veneenomistaja vastaa nostotapahtumasta ja sen turvallisesta suorittamisesta.

6. Venenosturi

 • Nosturi on tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön ja sitä saavat käyttää luvan saaneet henkilöt.
 • Nosturi pidetään lukittuna.
 • Veneenomistaja vastaa nostotapahtumasta ja sen turvallisesta suorittamisesta.
 • Venettä saa säilyttää maissa nosturin alla vain lyhytaikaisesti satamakapteenin luvalla.

7. Huoltolaituri

 • Huoltolaiturissa tai seuramajan edustalle rantaan kiinnitettynä venettä saa säilyttää vain lyhytaikaisesti, ei esimerkiksi yön yli.
 • Nostureiden ja vesipisteen edustat on pidettävä vapaana.

8. Pysäköinti

 • Purjehduskauden aikana autoja saa pysäköidä P-alueelle ja seuramajan eteen lyhytaikaisesti.
 • Pitkäaikaisparkki on rivinteerillä.
 • Viikonloppuisin juhlasalin ollessa vuokrattuna on P-alue pidettävä vapaana asiakkaita varten.
 • Kesäisin käytettävät trailerit saa pysäköidä vain Satamakapteenin osoittamaan paikkaan.

9. Syksyn pukkitalkoot

 • Jokainen veneenomistaja vastaa venepukkinsa siirtämisestä satamakapteenin osoittamalle talvitelakointipaikalle.
 • Seura järjestää kuljetuksen eri telakointialueille meneville pukeille.
 • Veneenomistajan on tarkastettava, että pukki kestää talvitelakoinnin rasitukset.

10. Veneiden nostot

 • Veneenomistajan on oltava mukana veneen nostossa.
 • Jos veneenomistaja on estynyt, hänen on valtuutettava joku hoitamaan nosto puolestaan.
 • Pukkien asemoinnin rannalla sekä nostoliinojen asettelun hoitaa satamakapteenin valtuuttama tallaryhmä.
 • Veneenomistaja antaa luvan veneensä nostoon ja vastaa nostosta.
 • Veneessä on oltava vakuutus, mikä kattaa mahdolliset nostossa tapahtuvat vahingot.

11. Talvitelakointi

 • Vakiopaikkoja ei ole, vaan satamakapteeni voi osoittaa tarvitaessa uuden paikan.
 • Yhteisnostojen ulkopuolella tapahtuvasta talvitelakoinnista on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa.
 • Veneen päälle asetettavan pressun materiaali suositellaan valittavan siten, että kangas kestää usemman talven rasitukset, eikä päästä hajotessaan pientä muoviroskaa luontoon.
 • Seura ei vastaa mahdollisesti veneille tapahtuvista vaurioista tai niiden irtaimistoon kohdistuneista varkauksista.